ZDROJ Trenčín Úspech

Predajná plocha:
Interiér 1: 81m2
Interiér 2: 155m2

prírastkové číslo:
72/84

a