Seminár funkčného aranžovania v OD Prior 1972 a 1982

OD Prior Liptovský Mikuláš 1982

OD Prior Liptovský Mikuláš 1982

OD Prior Ostrava 1976

OD Prior Prievidza 1972