Stredoslovenské obchodné domy PRIOR

Stredoslovenské OD, Banská Bystrica, závod Žilina
Stredoslovenské OD, Módna prehliadka 3.2.1984Prior Chomutov

Stredoslovenské OD, predajné oddelenie závod 03, Banská Bystrica
Stredoslovenské OD, predajné oddelenie závod 08, Martin

StredoslovenSké OD, Nitratex-Svinná, ukážka tkania kelímových kobercov, spojená s predajom, 13.-24.2.1984
Stredoslovenské OD, Základný kameň na OD-Prior Pov. Bystrica, dňa 16.10.1970, zast. GR. Prior-MsNV-ONV

Stredoslovenské OD, Prehliadka OD po slávnostnom otvorení závod 05 Prievidza, foto Bugár, 1972
Módna prehliadka v OD, 1976, závod 05 Prievidza
Stredoslovenské OD, prior považská Bystrica
Stredoslovenské OD, závod 04 Zvolen
Stredoslovenské OD, Výstavka v interiéri OD „Prvé vločky pripomínajú“ 2.-16.1.1984
Otvorenie predajných dní v NDR, závod 05 Prievidza
Stredoslovenské OD, predajno-prop. akcia bižutéria 28.1.-2.2.1980, vitrínka na oddelení, závod 05 Prievidza