Obchod so zmiešaným tovarom 2

Navštívte historický obchod so zmiešaným tovarom!

Zažite novú 3D prechádzku po starej predajni zo zbierok Múzea obchodu Bratislava a pohrajte sa s jedlom! Hovorte s predajcom a kupujúcim!

Minihra inšpirovaná rekonštrukciou obchodíka v našej expozícii. Presúvajte tovar z miesta na miesto pomocou podržania a pustenia počítačovej myši.

autor hry:

Mgr. Tomáš Králik PhD.
Kurátor zbierok