Kategórie
fotografie

ZDROJ Homolova, Bratislava

Ulica:
Homolova
obchod:
Plnosort. predajňa potravín
Dátum otvorenia:
15.10.1977
Predajná plocha:
418 m2
Ročný obrat:
31 137 000 Kčs
Rozpočtové náklady: stroje a zar.
929 929 Kčs
Lehota výstavby:
plán. 30 mes.,
skut. 33 mes.

prírastkové číslo:
2/84

a


Žiadne komentáre na zobrazenie.

Pridaj komentár