Mäsové výrobky

Uvedené ceny sú orientačné a pochádzajú z rozličných trhov na území Slovenska. V r. 1919-1939 sa používala na našom území koruna československá (Kč), medzi r. 1939-1945 koruna slovenská (Ks). Ceny z roku 1945 sú uvedené už po vojne a obnove Československa.

Späť na úvod článku

Mäso hovädzie, 1kg

1921: 8 – 14Kč
1924: 16Kč
1925: 12 – 18Kč
1928: 11
1940: 10-13Ks
1941: 10-13Ks
1942: 16-24Ks
1943: 22-29Ks

Sviečková, 1kg

1924: 24-26Kč
1925: 24-26Kč

Mäso teľacie, 1kg

1921:18-28 Kč
1924: 14-20 Kč
1925: 14-19 Kč
1928: 13Kč
1940: 10-12Ks
1941: 10-12Ks
1942: 17-25Ks
1943: 22- 31 Ks

Mäso bravčové, 1kg

1921: 24-30Kč
1924: 14-18Kč
1925: 14-17Kč
1928: 14Kč
1940: 16-17Ks
1941: 15-17Ks
1942: 17-25Ks

Karmandle stehno, 1kg

1924: 22-24Kč
1925: 20-22Kč

Mäso ovčie, 1kg

1921: 10-12Kč
1924: 10-12Kč
1940: 8-9Ks
1941: 8-9Ks
1942: 13-16Ks

Hus nad 4kg/kg (kŕmená)

1921: 20-22Kč
1924: 18Kč
1925: 14-18Kč
1940: 80-140Ks/ks
1941: 120-150Ks

Hus pod 4kg/kg (nekŕmená)

1921: 18-20Kč
1925: 12Kč
1940: 55-60Ks/ks
1941: 45-60Ks/ks
1942: 90-110Ks/ks
1943: 135-190Ks/ks
1945: 80Kč

Hus živá, hladná/ks

1924: 45-50Kč
1925: 45-50Kč

Hus živá, krmná/kg

1924: 16-25Kč
1925: 12-15Kč

Kurča/ ks

1921: 12-24Kč
1924: 18Kč
1925: 14-16Kč
1940: 18-26Ks
1941: 25-30Ks
/sliepka 35Ks/ kohút
1942: 50-60Ks
1943: 45-65Ks
1945: 60Kč/kg

Kurence/2ks

1940: 16-22Ks
1941: 25-30Ks
1942: 40-45Ks
1943: 40-50Ks

Vajcia/ks

1921: 1,40Kč
1924: 0,9-1Kč
1925: 0,8-0,9Kč
1940: 0,75-0,9Ks

Kačica živá, hladná/ks

1925: 23-24Kč

Kačica živá, krmná/ks

1925: 25-27Kč

Kačica čistená/kg

1925: 14-18Kč
1940: 45-55Kč
1941: 50-55Kč
1942: 45-50Kč
1943: 70-85Kč

Slanina surová/kg

1921: 40-42Kč
1925: 16-17Kč s kožou
18Kč bez kože

Slanina škvarená/kg

1921: 44Kč
1924: 18-20Kč
1925: 18-20 Kč

Loj surový/kg

1921: 16Kč
1924: 3-7Kč
1925: 3-7Kč

Loj škvarený/kg

1921: 24Kč
1924: 7-8Kč
1925: 7-8Kč

Sadlo bravčové/kg

1924: 18-19Kč
1925: 18-19Kč
1928: 17Kč

Masť/kg

1924: 19-20Kč
1925: 18-19Kč
1928: 18Kč
1941: 24Ks
1942: 27Ks

Masť americká/kg

1924: 17-18Kč
1925: 17-18Kč

Šunka varená

1924: 46Kč
1925: 46Kč

Udené mäso

1924: 22-26Kč
1925: 20-24Kč

Ceres

1921: 32Kč

Margarín

1921: 32Kč
1924: 14-20Kč
1925: 14-20Kč

Husacie sadlo 1kg

1945: 120Kč

Husacia pečienka 1kg

1945: 100Kč

Saláma obyč. 1kg

1942: 24Ks, zimná: 50-60Ks