Ceny potravín v ČSR a SR 1919-1945

Ceny potravín ako aj ostatných spotrebných komodít boli prakticky v celom období prvej republiky regulované nielen trhom, ale aj politikou štátu (zvlášť v období po 1. svetovej vojne a po veľkej hospodárskej kríze r. 1929) a jednotlivých podnikateľov, ktorí sa od polovice 30. rokov začali spájať do registrovaných korporácií a kartelov. Ceny obilnín a produktov z nich vyrobených boli zvlášť regulované zákonmi o obilnom monopole z r. 1934, kedy štát (v tom čase vedený agrárnou stranou) prebral na seba výkup mimoriadne zlacneného obilia, spolu s jeho skladovaním a distribúciou. Následne počas vojnového stavu na Slovensku vláda zaviedla prídelové lístky a cez vestníky začala regulovať ceny všetkých potravín.

Obchody boli kontrolované okresným úradom, ktorý ukladal pokuty a rozličné tresty. V ranom období Slovenského štátu sa zvlášť dostávali do pozornosti obchody so židovskými vlastníkmi, ktorí navyše museli na svoje náklady uverejňovať v miestnych novinách aj svoje priestupky aj s výškou trestu.

V r. 1919-1939 sa používala na našom území koruna československá (Kč), medzi r. 1939-1945 koruna slovenská (Ks). Ceny z roku 1945 sú uvedené už po vojne a obnove Československa.