Ceny Mliečnych výrobkov 1919-1945

Uvedené ceny sú orientačné a pochádzajú z rozličných trhov na území Slovenska. V r. 1919-1939 sa používala na našom území koruna československá (Kč), medzi r. 1939-1945 koruna slovenská (Ks). Ceny z roku 1945 sú uvedené už po vojne a obnove Československa.

Mlieko 1l

1921:3,60Kč
1924: 1,9-2,10Kč
1925: 1,90-2,10Kč
1928: 1,60-1,70Kč
1941:2Ks past., 1,7Ks surové
1942: 1,9-2Ks
1943: 3Ks
1945: 4Kč

Jogurt 1kg

1925: 3,60Kč

Smotana 1kg

1925: 6-10 Kč

Maslo na varenie 1kg

1921: 44Kč
1924: 20-22Kč
1925: 18-20Kč
1928: 20-23Kč
1940: 24Ks 1941: 26-28Ks
1942: 3,5Ks/ 125g 26Ks/kg

Maslo čajové 1kg

1921: 60Kč
1924: 30-32Kč
1925: 28-32Kč
1940: 40Ks
1941: 34Ks
1942: 4,8Ks/125g
1945: 88Kč

Emental 1kg

1924: 38-45 Kč

Grojský syr 1kg

1924: 28-32Kč

Trapistický syr 1kg

1924: 20-24Kč

Zvolenský plesnivý syr

1924: 24-28Kč

Eidam 1kg

1924: 34-38Kč

Syr plnotučný 1kg

1925: 26-28Kč
1941: 2,40Ks/125g
1942: 9,20/125g

Guľový syr 1kg

1924: 24-28Kč

Tvaroh mastný 1kg

1921: 8-10Kč
1924: 3-5Kč
1925: 4-5Kč
1928: 5-6Kč
1940: 6-7Ks
1941: 6,50-6,70Ks
1942:6,60Ks
1943: 12-14Ks
1945:20Kč

Bryndza 1kg

1921: 20-24Kč
1924: 12-13,50Kč
1942:19Ks
1945:47Kč