Múzeum

História nášho múzea sa začala písať v roku 1982, kedy vzniklo dokumentačné centrum pri niekdajšom Ministerstve obchodu SSR. Prvá stála výstava bola otvorená 9. mája 1990 v Klobušiciach a následne 1. 1. 1991 sa dokumentačné centrum transformovalo na samostatnú inštitúciu s vlastným štatútom a názvom: Múzeum obchodu. Trvalá expozícia sa v r. 2005 presunula do Bratislavy na Linzbothovu 16. Naše múzeum má stále expozície aj v Českom Krumlove (C.K. Kupecký krám) a v centre Bratislavy na Bielej ulici 6 (Obchod v múzeu).

Naše múzeum sa zaoberá akvizíciou, starostlivosťou, výskumom a prezentáciou historických predmetov spojených s obchodom a službami na území niekdajšieho Československa.

Zamestnanci:

Riaditeľ:

prom. hist. Marcel Juck

Kurátor zbierok:

Mgr. Richard Jakubík, zástupca riaditeľa, správca hostinca